Machinebuilding Bulgaria  
Ехнатон
Ехнатон

Осъм АД, инж. Милен Свиленов: Леярството в България изживява нов успешен период

17.06.2015   |   Начало»Експертно
Редактор
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова
Пепа Петрунова Редактор
Пепа Петрунова

 

Уважаеми г-н Свиленов, представете историята на Осъм АД пред читателите на IndustryInfo.bg. Какви са капацитетът и основните направления в дейността на леярната?
 

Леярният завод Осъм в гр. Ловеч започва своята дейност в началото на 1980 година. По проект той е предназначен за отливки от темперован чугун – един материал със сложна технология и висока енергоемкост. Затова, следвайки световните тенденции в металолеенето, още през същата година са произведени първите отливки от сферографитен чугун, а през 1983 г. той заема целия капацитет на леярната. Тази промяна става възможна благодарение на заложеното най-съвременно оборудване. През 1985 г. завод Осъм става най-голямото и модерно предприятие за сферографитен чугун на Балканския полуостров. Леярната е първата в страната, която е атестирана и работи по международната система за качество, регламентирана в ISO 9001.

Преди 1989 г. заводът е основен производител на отливки за българското каростроене – заводите от системата на "Балканкар" и тежкотоварните камиони за страните от Източна Европа "Шкода", "ГАЗ" и "LIAZ". Капацитетните възможности са надхвърляли 12 000 т/г. с използването на миксери за течния метал и над 1100 човека персонал. След промените от началото на 90-те години на ХХ век и загубата на основните пазари в СССР се налага преориентиране и диверсификация на продуктите. Основната част от отливките (над 50%) се произвеждат за ВиК индустрията, а делът на останалите индустрии намалява.

Световната икономическа криза през 2008 и 2009 г. доведе до значителни промени в Осъм АД – намаление на персонала до 250 души, спрямо 330 в предходния период; оптимизиране на доставките на суровини, материали и енергия и преструктуриране на продажбите, изразяващо се в непрестанно привличане на нови клиенти от водещите европейски държави и индустриите, които по-слабо бяха засегнати от кризата (ЖП, военна, енергетика и др.).

Благодарение на гореизброените мерки фирмата бързо преодоля ефектите от срива на пазарите и през 2011 г. производството достигна предкризисните нива. Сега заводът има годишен капацитет от 6 000 тона и разполага с четири индукционни пещи с вместимост от 10 т и една с 5 т. Формовъчните линии са три – две полуавтоматични и една автоматична, която позволява едновременното производство на четири различни отливки. Размерите на касите са съответно: 750х630х320х250 мм; 750х630х250х250 мм и 630х500х160х160 мм.

Теглото на произвежданите отливки варира в границите от 0,5 кг до 50 кг. Фирмата разполага с цех за механообработка и нанасяне на покритие. Осъм произвежда по поръчка на клиентите си и необходимата леярска екипировка с помощта на съвременни CNC машини, с които се гарантира най-високо качество.
През 2012 г. Осъм закупи и оборудва цех за леене на чугун и стомана в гр. Плевен. Инвестицията надхвърля 500 хил. лв. В цеха се използват няколко технологии – черупково леене, машинна и ръчна формовка. Този цех е специализиран основно в производство на отливки от легиран корозионно и износоустойчив чугун и стомана – ниско-, средно- и високолегирана.

Как се измениха технологиите в леярния завод през 35-годишната му история? Какви решения прилагате за преодоляване на високата енергоемкост на производството?

Осъм се гордее с постиженията си в технологичното развитие през последните години. Благодарение на добре подготвените специалистите бяха усвоени няколко нови за европейския пазар марки сферографитен чугун – GJS 500-14 и GJS 600-10. През 2014 г. за пръв път в мащабно серийно производство в България бяха изпълнени поръчки за бейнитен чугун (ADI) за скандинавския пазар. Това е материал с по-добри качества от тези на стоманата и със себестойност и тегло, даващи сериозни предимства в пазарната реализация. Заводът ни е лидер при производството на сложни отливки за спирачните системи на високоскоростните влакове.

В края на 2014 г. бе придобит нов и много важен сертификат HPQ, даващ право на завода да бъде директен доставчик за немската железопътна инфраструктура (DB). Също през 2014 г. Осъм, заедно със своя партньор, спечели проект на Националния иновационен фонд за нов вид ЖП скрепление за криви с малък радиус. По този проект вече има внесени документи в патентното ведомство. Разбира се, тези постижения се дължат и на напредъка в технологиите на производство. Осъм е първата българска леярна закупила и активно използваща симулационен софтуер.

Голямата промяна в завода ще настъпи в края на 2015 г. и началото на следващата година, когато ще бъде реализирана най-мащабната инвестиция след създаването на завода. Закупена е изцяло нова безкасова формовъчна линия DISAMATCH 24/28 с размер на формите 711х610х180-255х180-255 мм. Производителността на линията е 120 форми на час, което е два пъти повече от капацитета на старата линия. За осигуряване на необходимото качество ще бъде монтиран и смесител за формовъчната смес с капацитет 55 т/ч. Той също е производство на лидера в леярското оборудване – фирма Disa. Линията ще бъде оборудвана с нова тръскаща решетка за постигане на ефективно разделяне на отливките от формите.

За 2016 г. е планирано участие в европейските програми за енергийна ефективност и реализация на проект за снижаване на разхода на ел. енергия чрез подмяна на старите индукционни пещи (работещи на промишлена честота- 50 Hz) с нови средночестотни пещи. Очакваното намаление на разхода за топене на метала е 40-45%, а другият важен за завода ефект ще бъде намаляването на престоите за метал.

Екипът на завода се стреми да поддържа добри контакти с водещите производители на леярско оборудване, суровини, материали и технологии. За пореден път през м. юни ще посетим най-голямото леярско изложение в света GIFA 2015, което се провежда през четири години в Дюселдорф. Там ще бъдат показани върховите постижения в бранша и Осъм ще използва възможността да набележи следващите стъпки в своето развитие като заимства от европейските и световни лидери в леярската индустрия идеи и нови технологии.

Каква роля изигра присъединяването ви към Група Технология на металите през 1997 г. върху развитието на леярната? Кои от ценностите и практиките на групата възприехте с най-голямо желание?

Присъединяването на завода към ГТМ през 1997 г. е ключов момент в развитието на Осъм. Мисля, че това присъединяване дава шанс и спасява завода. ГТМ предотвратява възможността той да последва лошата съдба на повечето приватизирани и съсипани индустриални мощности в България. Веднага след приватизирането Осъм е стабилизиран и възстановен. ГТМ създава екип от водещи специалисти, които поемат ръководството на завода. В този процес на бързо развитие е голяма ролята на доц. д-р Хаджикръстев, който осигурява приемствеността и дава насоките в технологичното развитие на фирмата.

ГТМ осигурява стабилност и сигурност на Осъм. Холдингът дава насоките в най-важните направления на работата на завода. Наличието на висококвалифицирани специалисти на холдингово ниво улеснява работата на колегите. Те винаги могат да получат бърза и адекватна помощ в областта на доставките, счетоводството и търговската дейност. Търговският отдел в София е ключът към успеха на заводите от групата. Потокът от запитвания от клиенти е непрестанен. Всеки завод самостоятелно не би могъл да си осигури участие в толкова многобройни и в различни индустриални изложения.

Трите леярни на ГТМ са една сплотена група която дава много възможности на своите клиенти – отливки от стомана, чугун и алуминий; различни и с много вариации технологии на леене, задоволяващи и най-взискателния клиент; възможности за механообработка и производство на завършено изделие; затворен цикъл на производство – от създаване на дизайн, изработката на инструментална екипировка до крайно изделие, което е преминало през 3D оразмерителен контрол, ултразвукова дефектоскопия, рентген и пенетрантен контрол. Общата политика по качеството и достъпа до инвестиционно финансиране са само част от предимствата на ГТМ.

Кои са ключовите ви продукти днес и към кои индустрии са насочени? С какви сертификати разполагате и какви стандарти за качество сте внедрили в производството си?

Kлючовите продукти за фирмата са за различни индустрии като ВиК, машиностроене, жп сектор, каростроене, военна промишленост и др. Осъм работи с водещи фирми в своите области, които са добре известни на пазара. В жп сектора това са фирми като DB, Faiveley Transport (чрез тях доставяме индиректно за Alstom, Bombardier), Vostalpine RailPro, Холандия, Vоstalpine Австрия и др. За тези клиенти доставяме изключително отговорни детайли за спирачната система на високоскоростни влакове, калоткодържачи, различни типове жп планки, т.е. детайли както за релсовия път, така и за подвижния състав.

Във ВиК сектора наши клиенти са групата Хавле с централа в Австрия и нейните подразделения в Полша, Чехия и Унгария. Те са и най-големият клиент на Осъм в тази индустрия. Освен тях работим с ESCO Норвегия, Bayard Франция, Erhard Armaturen и др., произвеждаме всички видове фитинги до DN 300 за питейни и отпадни води, както и обширна гама продукти за противопожарни хидранти.

Осъм е основен доставчик на детайли за каростроенето – джанти, барабани, главини, полукасети, валове и др. Доставяме тези детайли основно на български фирми, основани след разпадането на Балканкар, като крайните изделия (мотокари/електрокари) се изнасят основно за Русия, Иран и др. Детайлите ни за общо машиностроене, тежкотоварни автомобили, селскостопански машини и др. се изнасят за фирми от цяла Европа.

През последната година започнахме проекти със Сименс и АВВ, които са дългогодишни клиенти на друг наш завод от МТГ. Следващите месеци се очаква проектите да бъдат финализирани и да започнем работа като техен поддоставчик.

Всички продукти на леярната отговарят на високите изисквания за качество и голяма част от тях са сертифицирани от външни организации. Осъм разполага със следните сертификати: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; KIWA за жп планките за холандските железници; сертификат на DB за детайли за релсови превозни средства (пружинни скоби); сертификат на DB за жп планки от сив и сферографитен чугун; сертификат на OVWG за водната арматура; сертификат от TUV за съдове под налягане съгл. директива 97/23/ЕС.

Как оценявате състоянието на българската металургия в наши дни? Какви възможности предлагат глобалните пазари?

Въпреки прибързаните заключения за краха на българската металургия след затварянето на Кремиковци, мисля, че леярството в България изживява нов успешен период. Повечето от големите леярни за сив и сферографитен чугун оцеляха след кризата и излязоха преструктурирани и с подобрени възможности. Направените инвестиции в ново оборудване в заводите Прогрес – Стара Загора, Чугунена арматура – Попово, Бъдещност – Чирпан и Чугунолеене – Първомай ясно показват, че леярството в България е живо и подготвено да продава на международните пазари.

Въведени са в експлоатация нови пещи и леярски линии с много голям капацитет. Големите леярни, макар и трудно, успяват да привлекат и обучат млади специалисти, с които да посрещнат изискванията на най-големите индустриални фирми в Европа и света. Ако българската държава подобри условията за бизнеса като регулира правилно цената на ел. енергията, запази ниския корпоративен данък и даде възможност за по-гъвкава заетост, тогава и леярните ще станат още по-конкурентни на световния пазар.

     
Източник: IndustryInfo.bg

Ключови думи: Милен Свиленов   Осъм АД   Група Технология на металите  

SpaceCAD
Подобни статии
hofmann
РАИС
ПАКС Сълюшънс  ADS TEC

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


CADPoint
Атлас Техник
Последно от Експертно

Специализиран портал от групата IndustryInfo.bg

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2024 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  Продуктови офертиФирмена публикацияВидео на седмицатаБизнесТехнологииПредстоящоПроектиОбществени поръчки/ТърговеОбучения/СеминариИнвестицииРеализацииКариериСъбитиятаОбяви за работа
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...