Machinebuilding Bulgaria  
Ехнатон
Ехнатон
Hurco

Инженеринг ревю публикува преглед на CAD/CAM/CAE/PLM софтуерните решения

 

В настоящия преглед представяме технологичните достижения и тенденциите в CAD/CAM/CAE/PLM софтуера, предлаган в България. Представители на водещи софтуерни разработчици ни предоставиха актуална информация за най-новите версии на платформите и технологичните им възможности. Участниците в прегледа формулираха и основните тенденции в развитието на инженерното проектиране, сред които като основни акценти се очертаха по-ефективното проектиране на тримерни модели, разширената кинематична симулация, интегрирането в програмните продукти на най-съвременните европейски стандарти, национални приложения и добри индустриални практики.
Специалистите предвиждат и все по-сериозно навлизане на виртуалните технологии в индустриални условия не само за проектиране, но и за реалистична виртуална визуализация. Друга основна тенденция е постигането на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експлоатационни условия. Забелязва се и повишен интерес към мобилните приложения и ползването на облачен модел.


Нови софтуерни технологии от Autodesk

BMG е изключителен дистрибутор и официален представител на водещата световна софтуерна компания за 2D, 3D софтуер за проектиране, документиране, дизайн, визуализиране и симулации - Autodesk  за България от 2004 г. През 2012 г. Autodesk предлага както стандартните си продуктови линии на основата на AutoCAD, Revit (Building Information Model), Inventor (Digital Prototyping), Moldflow, Navisworks, CFD, Vault, така и най-новите фамилии пакети 2013 за проектиране, дизайн и визуализация – Autodesk Design and Creation Suites 2013. Новата стратегия на Autodesk - да предлага в пакет серия от продукти за определени индустрии, се наложи бързо и безкомпромисно сред малките, средни и големи фирми и организации както по целия свят, така и у нас.

Днес, в сложната, изпълнена с нови изисквания, бързо променяща се среда, специалистите се налага да работят с ограничени или намалени ресурси. Клиентите стават по-взискателни по отношение на по-сложните и комплексни проекти. Налага се все по-често да се представят, променят, изготвят и/или реализират задачи и проекти при съкратени срокове. В тази обстановка пакетите Autodesk Design and Creation Suites 2013 се отличават с някои по-важни предимства като:
- индивидуален достъп за всеки специалист до група от водещи софтуерни продукти - AutoCAD, Revit, Inventor, 3ds Max Design, Showcase, Navisworks и много други, с които да отговори на завишените изисквания в съкратени срокове и с максимален контрол върху данните;
- директен и гарантиран достъп до CAD файловете и данните от всички продукти в пакетите; директно използване и движение на данните между продуктите в пакетите;
- директен достъп и работа, без загуба на данни, с външни файлове и проектни данни, изготвени в други формати и с продукти на други фирми в CAD/CAM сектора;
- използване на най-съвременните единни информационни цифрови модели в архитектура, инженеринг, ВиК, ОВК, електро-, машинно и продуктово проектиране, инфраструктура и ГИС;
- най-модерни средства за фотореалистична визуализация и анимирано представяне на проектите в 3D и 4D;
- анализ, тестване и оптимизация на основата на 3D, 4D и 5D цифрови модели;
- управление на проектите, обмен с бази данни;
- уникални възможности за симулиране, откриване на колизии и несъответствия, управление на проектното изпълнение във времето;
- пълна съвместимост на всички продукти в пакетите, безпроблемен обмен на данните и координация.

Препоръчваме да обърнете внимание на пакетите, предназначени да решават комплексни задачи в следните индустрии:
- AutoCAD Design Suite 2013 - всички сектори, нуждаещи се от базово проектиране, документиране, визуализиране;
- Autodesk Building Design Suites 2013 - архитектура, конструкции, ВиК, ОВК, електроинсталации;
- Autodesk Infrastructure Design Suite 2013 - инфраструктурни проекти, геодезия, кадастър, ГИС, пътно и жп проектиране;
- Autodesk Product Design Suite 2013 - машинно и продуктово проектиране;
- Autodesk Factory Design Suite 2013 - проектиране и инженеринг на фабрики, заводи и поточни линии;
- Autodesk Plant Design Suite 2013 - проектиране и инженеринг на инсталации за промишлеността;
- Autodesk Entertainment Creation Suite 2013 - развлекателна, филмова и ТВ индустрии.

Повече за пакетите на Autodesk може да откриете на autodesk.com.
Някои от съществените новости в Autodesk са свързани с развитието на съвременните облачни технологии и услуги. Autodesk вече предлага на своите клиенти комплексно портфолио от облачни услуги Autodesk 360, които са част от абонаментните програми и услуги по поддръжката на закупените лицензи. По-важните ползи са 25GB гарантирано пространство в Autodesk 260 електронен облак за всеки лиценз; услуги като рендериране на проектите в облака на Autodesk, енергийни анализи, конструктивни анализи, симулации, инфраструктурно моделиране, оптимизация на дизайна, съвместна работа и сътрудничество, съхранение на проектните данни и работа от различни точки; съвместна колаборация в екипи и фирми.

Георги Харизанов, директор и ръководител екип Autodesk BMG

CAD/CAM/CAE/PLM решения на SIEMENS PLM Software

SpaceCAD предлага CAD/CAM/CAE/PLM решенията на SIEMENS PLM Software (NX, Solid Edge, Teamcenter и Тecnomatix) от 1997 до 2007 година - като партньор на Unigraphics Solutions и след придобиването на Unigraphics Solutions от SIEMENS през 2007 година, като изключителен партньор за решенията на Siemens PLM Software в България.

SIEMENS PLM Software е технологичен и пазарен лидер в областта на CAD/CAM/CAE и PLM, с над 4.2 милиона лицензирани потребители в над 60 000 компании по света. Технологичните компоненти на Siemens PLM Software (Parasolid, D-Cubed, DCM) задвижват водещи CAD, CAM и CAE продукти на други производители, включително ANSYS, Delcam, MasterCAM, MicroStation, Moldflow, MSC.Patran, PowerSHAPE, SolidWorks, TopSolid, VISI CAD/CAM и много други. Въвеждането на революционната Синхронна технология на SIEMENS за моделиране през 2007 година доведе до ускоряване на 3D CAD моделирането в продуктите на SIEMENS до 100 пъти спрямо конкурентите, предоставяйки на конструктори, технолози и дизайнери несравнима по своята бързина и гъвкавост среда за развитие на по-конкурентни продукти и по-ефективно производство:
- уникални по своите възможности са мощните интегрирани CADCAMCAE работни потоци в NX, интегрирани с Teamcenter HD-PLM за визуална комуникация в развойните екипи;
- доказаните възможности на Solid Edge ST да чете директно файловете на своите конкуренти и да ги редактира много по-бързо от самите тях, създавайки коректна геометрия за програмиране на машини с ЦПУ чрез CAM Express в едно интегрирано, мощно и достъпно CADCAM решение за малки и средни фирми;
- решенията със SIEMENS Tecnomatix дават на производителите инструментите за "дигиталната фабрика на бъдещето" днес – включително за планиране на технологични операции, монтаж и асемблиране, логистична симулация и активно измерване на качеството.
- синхронната Технология в Solid Edge позволява безпрепятствено да се четат и редактират проекти в SolidWorks формат, включително да се моделират нови детайли вътре в асемблирания модел.

CAD/CAM/CAE/PLM технологиите на SIEMENS са фундаментални по няколко причини. SIEMENS е единственият в света доставчик на CADCAMCAE и PLM решения, който е и инженерна производствена компания, при това най-голямата в света. Опитът, решенията и постиженията в реалното производство на комплексни продукти в листата на SIEMENS сами по себе си са мощен двигател при развитието на продуктите на SIEMENS PLM Software. Специализацията на SIEMENS във високотехнологични области с голяма добавена стойност – дигитални фабрики, енергетика, медицина, зелена енергия, транспорт, "умни" градове, изискват развитие на нови технологии, вкл. за развитие на композитни продукти, оптика и мехатроника, разширена кинематична симулация и програмиране на роботизирани линии и много други. Всяка от тези нови технологии е подпомагана от софтуерните решения на SIEMENS PLM Software – например VISTAGY за композитни продукти, NX Mechatronics Concept за продукти, управлявана от електроника, Kineo CAM за кинематична симулация и оптимизация, RobCAD за програмиране на роботи и много други. Всички тези новости дават на потребителите на SIEMENS PLM Software най-краткия път до производството на конкуренти продукти с висока добавена стойност чрез използване на интелигентни CADCAMCAE и PLM инструменти с вградени в софтуерните продукти най-добри индустриални практики и решения.

Бальо Динев, изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг


Нови предложения от SolidWorks и Delcam

ДиТра е изключителен представител за България и Македония на DS SolidWorks от 1998 г. и на Delcam от 2005 г. Сред най-новите предложения в портфолиото на DS SolidWorks е SolidWorks 2013 - двадесет и първата версия на системата. Това е впечатляваща версия, която включва нови продукти, възможности и редица подобрения, всички те с една цел – да се превърнат в реални ползи за потребителите. Два изцяло нови продукта се включват в портфолиото от решения на новата версия. SolidWorks Plastics предоставя мощни инструменти за симулация на процесите на шприцване на пластмасови детайли, неоценими както за конструкторите на самите детайли, така и за инженерите, проектиращи инструменталната екипировка за производството им. С Plastics оценката на технологичността и усъвършенстването на детайлите са възможни още в най-ранния етап на процеса на проектиране - тогава когато има най-големи възможности за промени.

Създаден за да предостави обща среда и интегрирана работа на механични конструктори и електроинженери, SolidWorks Electrical е средство за проектиране на линейни схеми, диаграми, управляващи устройства, входно-изходни таблици и др. и осигурява двупосочна връзка между 2D схемотехниката и 3D моделите, автоматично генериране на кабелните трасета и интегрирани спецификации на изделията.

Представеният с версия 2012 SolidWorks Costing служи за калкулация и проследяване на себестойността на проектираните изделия, като отчита цената на материали, механична обработка и др. Във SolidWorks 2013 възможностите на този модул са значително разширени: поддръжката на стругови или многоосни струго-фрезови операции и работата с детайли с много тела правят SolidWorks Costing още по-полезен за потребителите продукт.

Много от инструментите, използвани в ежедневната работа, също са усъвършенствани с цел да направят проектирането на тримерни модели по-ефективно и да автоматизират още повече създаването на 2D документацията. Интуитивният механизъм за управление на гледната точка, разширените възможности на инструмента за измерване в 3D, проследяването и работата с центъра на тежестта, референтните модели в сборките са все функционалности, които ще бъдат полезни, независимо в каква област на проектирането се използва системата. Моделите са още по-стилни и интелигентни и с по-добър параметричен контрол върху градивните компоненти с добавянето на коничните сечения в скиците, функцията Intersect за обединяване на повърхнинни и обемни тела и променливите размери в размноженията. Със SolidWorks 2013 проектите се завършват по-бързо, по-качествено и с по-малко преработки. Клиентите ще могат да включат в интегрираната среда на системата повече области на проектирането, ще работят съвместно по-лесно и ще проверяват качеството на изделията още при проектирането, едновременно следейки и разходите за тяхното производство. Подобренията в производителността в SolidWorks 2013 също няма как да останат незабелязани – целта им е по-висока продуктивност и максимално използване на наличния компютърен ресурс.

Сред новите предложения от Delcam е новата стратегия Vortex, която компанията патентова преди няколко месеца. Vortex е специално проектирана, за да максимизира ползите от използването на твърдосплавни инструменти за високоскоростно фрезоване. Тази стратегия може да се прилага при две- и триосни груби обработки, позициониране по пет оси (3+2), както и при снемане на остатъчния материал въз основа на междинна заготовка или предходна обработка.

Новата технология Machine DNA значително подобрява производствения процес и намалява времето за обработка на детайлите. Тази иновативна технология, напълно интегрирана във всички производствени решения на Delcam, калибрира машината и създава обратна връзка между оборудването и САМ системата. По този начин обработващи стратегии като Vortex автоматично се адаптират към възможностите на машината и значително подобряват ефективността и качеството на фрезоване.

Цветан Стоянов, директор на ДиТра


Софтуерни решения от Esri, ITT VIS, Archibus и Trimble

Създадена през 1995 г., ЕСРИ България вече повече от 17 години предлага най-съвременни високотехнологични продукти, решения и услуги в сферата на географските информационни системи (ГИС). Компанията предоставя цялостен пакет от услуги, включващ консултиране, проектиране и изграждане на геобаза данни, доставка на базов софтуер, разработка и внедряване на приложни системи, системна интеграция, обучение, техническа поддръжка и др. За да отговаря ефективно и качествено на специфичните потребности на различните клиенти, ЕСРИ България се стреми винаги да е в крак с последните тенденции и високотехнологични постижения в областта.

За реализирането на тази цел, ключова роля играе фактът, че компанията е изключителен дистрибутор за България на Esri – световният пионер и лидер с над 40 години опит в областта на географските информационни системи. С визия за бъдещето, Esri непрекъснато развива и усъвършенства ГИС технологията, превръщайки Esri платформата в световен ГИС стандарт. Esri ГИС платформата ArcGIS е интегрирана, скалируема фамилия от софтуерни продукти за създаване на цялостна географска информационна система, изградена върху стандартите в индустрията. ArcGIS разполага с настолни, сървърни, мобилни и онлайн решения, допълнени от специализирани приложения и инструменти. Платформата предоставя възможност за достъпване, използване и споделяне на данни и ГИС функционалност навсякъде: настолно, в рамките на цялата организация, при полеви условия или в облака. Тя увеличава производителността на потребителите, като открива пред тях нови хоризонти за работа с ГИС.

Освен официален дистрибутор за България на Esri, ЕСРИ България предлага на своите клиенти ИТ решения и на още няколко водещи световни компании, в това число ITT VIS, Archibus и Trimble. ITT VIS е водещ доставчик на софтуер и услуги за обработка на изображения. Предлагайки софтуерните решения на ITT VIS на българския пазар, ЕСРИ България предоставя на своите потребители възможност да превръщат първични пространствени данни и изображения в надеждна и полезна информация. Като представител на Trimble, ЕСРИ България предлага високотехнологични продукти за позициониране. Интегрирайки GPS, лазерни и оптични технологии с приложен софтуер, безжични комуникации и услуги, компанията представя цялостни решения за събиране, управление и анализ на комплексна полева информация. В началото на 2012 г., ЕСРИ България стана официален дистрибутор за България и на Archibus – софтуер №1 в света на инфраструктурния и фасилити мениджмънт. Archibus е интегрирано ИТ решение за корпоративно управление на недвижима собственост и прилежащи съоръжения.

Катерина Кузманова, маркетинг експерт в ЕСРИ България


Платформи за проектиране на CSI Berkeley

ИКюИ България е упълномощен представител за България на програмните продукти на Computers and Structures (CSI) Berkeley от 1999 година. CSI е лидер в разработката на програмно осигуряване за инженери, занимаващи се с конструктивeн и сеизмичeн анализ и проектиране. CSI предлага пет основни софтуерни пакета: SAP2000; CSiBridge; ETABS; SAFE и PERFORM-3D.
SAP2000 е програма с обща насоченост за моделиране, анализ и проектиране на конструкции. Възможностите на програмата позволяват стъпков анализ за големи деформации, анализ на висящи конструкции, отчитане на нелинейна работа на материалите, работа с нелинейни многослойни елементи, анализ за устойчивост, анализ за разрушаване, ползване на енергетични методи за контрол на деформациите, моделиране на демпфери. В програмата са интегрирани различни норми за проектиране, които позволяват автоматично генериране на различни натоварвания и проектиране на стоманени и стоманобетонни конструкции.

CsiBridge позволява моделиране на мостове със сложна геометрия, гранични условия и натоварване. Моделите се дефинират параметрично с характерни за мостовото строителство термини. Отчита се етапността на строителството. Извършва се анализ за пълзене и съсъхване, напрягане на кабели, определяне на строително надвишение и оптимална форма, геометрична и материална нелинейност. Програмата позволява изготвяне на оценка за съществуващи мостове.

ETABS дава възможност за моделиране, анализ и проектиране на сгради, като има интерфейс за чертане и производство. Удобна е както за решаване на проста 2D рамка, така и за динамичен анализ за проверка на междуетажните премествания в сложна висока сграда с нелинейни демпфери.

SAFE може да бъде ползвана за произволни стоманобетонни плочи и фундаментни системи (фундаментни плочи, ивични и единични фундаменти). Има възможност за анализ на конструкции с напрягане след бетонирането. Почвата може да се моделира с нелинейни пружини. Може да се извършва нелинеен анализ на плочи с пукнатини.

PERFORM-3D е специализирано средство за нелинеен анализ, което позволява да се извършва оценка на поведението на конструкции (т. нар. performance assessment) и да се прилагат на принципите на капацитивното проектиране.

Потребителите имат възможност да ползват линка CSiRevit, който позволява обмен на данни между ETABS/SAP2000 и Autodesk Revit Structure. Чрез CSIxRevit може да се осъществи т. нар. round-tripping, както следва:
- експортиране от Revit Structure за създаване на нов модел в ETABS/SAP2000;
- експортиране от Revit Structure за обновяване на съществуващ модел в ETABS;
- импортиране от ETABS/SAP2000 за създаване на нов модел в Revit Structure;
- импортиране от ETABS за обновяване на съществуващ модел в Revit Structure.

Компанията CSI Berkeley систематично интегрира в програмните си продукти нормативната база на различни страни ("еврокодове", американски, британски, канадски и др.). Понастоящем за нас е актуално въвеждането на европейската система от норми за проектиране на строителни конструкции, наричани за краткост "еврокодове". Еврокодовете са комплект от европейски стандарти, които се основават на последните достижения в съответната приложна област. Еврокодовете осигуряват общи методи за проектиране с цел премахване на бариерите пред проектантите на континента. В България са въведени като БДС всички части на еврокодовете, а от началото на 2012 година разполагаме и с национални приложения. Ползването на оптимални системи за инженерни анализи (CAE), като предлагания от CSi Berkeley софтуер, в проектантската практика става задължително в съвременните условия и особено след навлизането на системата "еврокодове".

Мария Николова, старши инженер в ИКюИ България


Решения за проектиране от КАД Пойнт


Повече от 20 години КАД Пойнт е официален партньор на Autodesk за България. Сред предлаганите комплексни решения за проектиране са AutoCAD, Autodesk Revit, Architecture /MEP /Structure, Autodesk Robot Structural Analysis, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, Autodeks Revit LT, Autodesk Quantity Takeoff, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D, Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Alias Design, Autodesk Vault, AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Autodesk 3ds Max, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Mudbox, Autodesk Navisworks, Product Design Suite, Factory Design Suite, Building Design Suite, Infrastructure Design Suite, Plant Design Suite, AutoCAD Inventor LT Suite, AutoCAD Revit LT Suite. Заедно с това се предлагат и облачни услуги (render,оптимизация на конструкциите, CFD симулации, пресмятане на строителни конструкции и др.), които компанията предвижда да развива ускорено през следващите години.

AutoCAD – продукт за проектиране и чертане. На базата на продукта се предлагат и много специализирани версии– AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD МЕ, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD MAP, AutoCAD P&ID, AutoCAD Plant 3D, с които проектантите в съответната област могат да бъдат много по-ефективни.

Част от сmоменатите по-горе Design Suites, са:

Autodesk Inventor предоставя на инженерите пълен комплект модули за 3D машинно конструиране, кинематични, динамични и якостни симулации, проектиране на инструментална екипировка, визуализация и документация. С Inventor конструкторите могат да интегрират 2D чертежи от AutoCAD и 3D данни в общ цифров модел за виртуално представяне на крайния продукт.
Развитието на продукта е насочено към повишаване на продуктивността, взаимодействието с други CAD системи, по-голям брой Cloud Services, професионална визуализация и интерактивни средства за обучение.
Инж. Симеон Колчагов, експерт MCAD приложения

Autodesk Revit 2013 e най-новата версия на BIM /строително –информационен модел/ базирани продукти от фамилията Revit. В него вече са включени инструменти за архитектурно и конструктивно проектиране, както и за проектиране на сградни инсталации – електро, ОВК и ВиК.
С BIM базираните продукти на Autodesk, клиентите пестят време и разходи от скъпоструващи грешки още в проектната фаза.
инж. Ангел Дафинкичев, експерт AEC приложения– архитектура, конструкции и визуализация.

AutoCAD Structural Detailing  дава възможност за пълно разработване на проекти на стоманени конструкции във фаза КМ и КМД – от 3D моделиране, до оформяне на чертежите в една и съща работна среда. Генерира файлове за CNC металообработващи машини. Средства за проектиране на стоманобетонни конструкции и документиране на армировъчно планове са част от продукта.
С Robot Structural Analysis се извършва статичен и сеизмичен анализ на строителни конструкции по МКЕ(FEA). Оразмеряват се стоманени и стоманобетонни конструкции по над 50 стандарта, сред които и Еврокод.
Развитието на ASD и RSA е в посока подобряване на иструментите за моделиране и усъвършенстване на интеграцията с други продукти на Autodesk, добавяне и обновяване на стандарти за оразмеряване.

AutoCAD Civil 3D е водещото решение на Autodesk за инфраструктурно проектиране, базирано на Строителния Информационен Модел. Застъпени са всички проектни дейности за създаване на геодезическа основа, вертикално планиране, пътно и ВиК проектиране.

КАД Пойнт e официален дистрибутор на Altium от 2007 година.
Altium Designer (по-популярно е името на предшестващия продукт на фирмата - Protel) e продукт за проектиране на електронни изделия – схемни решения, симулация, FPGA, проектиране на печатни платки.

Модулът за печатни платки на Altium Designer позволява управление на библиотеките за отпечатъци; поставяне на елементите; ръчно и автоматично опроводяване; 3D изобразяване на печатната платка; анализ на параметрите на сигналите и др.

FPGA (Field-progammable Gate Array) модулът, интегриран в Altium, предоставя следните възможности: синхронизация между FPGA, PCB и симулациите на проекта; VHDL симулация и тестване и FPGA програмна среда за най-разпространените микроконтролери и процесори.

FPGA-проектът включва всички елементи към един продукт, които му задават точно определени функции, както и софтуерния код на процесора. Цялата тази система е вградена и се симулира в универсално програмируеми устройства (FPGA контролери).

КАД Пойнт e официален дистрибутор на McNeel от 2006 година.
Основният продукт на McNeel е RhinoCeros – 3D NURBS моделер, използван широко за дизайн и проектиране на свободни форми – яхти, обувки, коли, бижутерия, стоки за бита и др. Продуктът е с отлични възможности за разширение и са налични стотици специализирани приложения от други разработчици на софтуер.
На 26 декември предстои официалният старт на разпространението на новата версия RhinoCeros 5.

КАД Пойнт e официален партньор на Planit (за EdgeCAM) и  Mecsoft (VisualMIL и RhinoCAM).

инж. Юрий Николов, управител на КАД Пойнт

Решения за проектиране Urbano Hydra & Canalis, CGS Plus, V-Ray, FIDES DV-PARTNER

Фирма Каниско е сребърен партньор на Autodesk. Сред предлаганата гама продукти са AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Design Suite, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure, Autodesk Building Design Suite, Autodesk Infrastructure Design Suite, Autodesk Factory Design Suite, Autodesk Plant Design Suite, Autodesk Product Design Suite, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Inventor, Autodesk Inventor LT.

Като изключителен дистрибутор на софтуерните продукти за проектиране и кадастър на водоснабдителни мрежи и канализационни системи на Studio ARS, Хърватия, Каниско предлага софтуерните продукти Urbano Hydra & Canalis, които са се утвърдили като стандарт за проектиране в България. Софтуерът е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Преведен е на български език и отразява методите за работа в България. Изключително бърз, благодарение на интегрирания динамичен модел на данните.

В портфолиото на компанията фигурират и софтуерни продукти на CGS Plus, Словения. Plateia е софтуер за пътно проектиране, притежаващ богата функционалност, което го прави приложим за всички видове пътни проекти - нови пътища, реконструкция и рехабилитация. Ferrovia е софтуерен продукт за проектиране и поддържане на жп инфраструктура. Предлага широк набор от функции, покриващи процеса на проектирането от базово до детайлно ниво, от обработка на полевите измервания до създаване на 3D модели и плотиране. Aquaterra е предназначен за проектиране на канали и речни корекции. В пакета са включени голям брой специализирани команди за създаване на конкретни задачи, от прочитането на геодезическите данни, през създаване на проектни елементи, до плотиране и визуализация чрез реалистични 3D модели.

AutoPath - софтуерен продукт за анализ и симулация на движение на превозни средства, който изчислява траекториите на техните най-външни ръбове, както и площите, които са покрити от габаритите в хоризонтално и вертикално положение.

V-Ray на ChaosGroup, България е изключително бърз и качествен 3D рендер, който предоставя несравнимо качествени резултати наред с изключителни възможности.
От портфолиото на германските ни партньори FIDES DV-PARTNER и Sofistik предлагаме модулен софтуер FIDES, разработван за изчисления и анализи в областта на земната механика и фундирането. Софтуерът решава задачи за изчисление и оразмеряване на подпорни стени и анкери, шпунтови и шлицови стени и пилотни фундаменти, устойчивост на земни откоси, изчисляване на земен натиск и устойчивост на геотехнически съоръжения, слягания на фундаменти и др. Друг продукт е специализираният модулен софтуер SOFiSTiK за проектиране, изчисляване и анализи по метода на крайните елементи на строителни конструкции - линейни и нелинейни, статични и динамични анализи на носещи конструкции, леки мембрани, мостове, тунелни и подпорни съоръжения, флуидни анализи.
Предлагаме и IDAT CAD – софтуер за проектиране на готови бетонови елементи и панели в среда на AutoCAD, Win Sprink, SpriCAD за проектиране и хидравлични изчисления на сградни пожарогасителни инсталации.

Красин Павлов, управител на фирма Каниско


Програмни продукти ZWCAD от Проектсофт

Проектсофт е официален дистрибутор на ZWCAD за България от 2009 г. Производител на продукта е фирма ZWSOFT (ZWCAD Software Co.) – САЩ/Китай. Програмата има над 180 000 клиенти от 80 държави. Клиенти на ZWSOFT са някои от водещите в световен мащаб компании.

ZWCAD е CAD система за 2D и 3D проектиране, базирана на dwg файловия формат, напълно съвместима с AutoCAD. Сред отличителните й характеристики са поддръжка на размерни и текстови стилове, шрифтове, щриховки, типове линии, блокове, стилове за плотиране, dwf, pdf, менюта и команди, програми на AutoLISP, VBA, ZRX. Програмата се предлага с множество вертикални решения за проектиране на архитектура, строителни конструкции, ВиК, ОВК, електроинсталации, машинни елементи, пътища, геодезия, кадастър и др.

ZWSOFT е динамично развиваща се компания, която непрекъснато усъвършенства и създава нови продукти. През тази година излезе най-новият им продукт ZWCAD+ със собствено графично ядро, Ribbon интерфейс, по-бърза и стабилна работа, множество нови функции и по-висока съвместимост с AutoCAD.

Проектсофт разработва специализирани приложения или отделни команди към ZWCAD, с което може да се разширят възможностите на програмата в дадено направление и да се повиши значително производителността чрез автоматизиране на обемни и повтарящи се задачи.

инж. Неделчо Ганчовски, управител на Проектсофт


CAD/CAM софтуерни пакети от ESPRIT

Рапид Прогрес е официален представител на следните продукти и фирми: Esprit CAD/CAM, Kompas 3D, SpaceClaim 3D, Tehtran, QuoteCam, Micro100 Carbide Tools, CIMCO. Ние имаме богат опит в разработването на постпроцесори и задвижването на 5-осни машини, многофункционални стругово-фрезови центри и фрезови роботи за всички видове контролери и производители. Компанията също така проектира и изработва всякакви видове детайли и инструменти върху собствени цифрови машини. Фирмата е доказала позиции на световно ниво благодарение на многото успешни проекти, реализирани в Европа. Имаме подписани договори със Сандвик Румъния и Сандвик Унгария и реализираме проекти в сътрудничество с водещите дистрибутори на софтуер в Европа.

В последните години нашият продуктов лидер ESPRIT се налага като водещ CAD/CAM пакет на световно ниво. Това се дължи главно на нововъведенията при обработката на свободни форми, управлението на 5-осни фрезови центри, мултифункционалните стругово-фрезови машини, машини с В-ос. Благодарение на това производителите на машини от висок клас Mori Seiki окомплектоват всяка тяхна машина с ESPRIT CAD/CAM, като продуктът е достъпен директно върху контролера на машината.

ESPRIT реинвестира около 30% от приходите си в разработването на собствено математическо ядро, като в скоро време се очаква въвеждането на нов и революционен интерфейс при CAM продуктите.
Един от новите продукти под нашата шапка е SpaceClaim. Програмата е създадена от Майк Пейн - един от основателите на PTC и Solid Works, който впоследстие се отделя и създава SpaceClaim, където реализира идеите си за революционни 3D инструменти за моделиране. Целта на продукта е всеки инженер да може да работи с 3D, без да бъде задължително CAD експерт. SpaceClaim решава лесно проблемите, свързани с 3D, редактира бързо концептуалните модели от всяка CAD система и опростява моделите за анализ в една малка част от времето, което отнема това на една традиционна CAD програма.

KOMPAS 3D е система за триизмерно моделиране, която се е превърнала в стандарт за хиляди фирми, благодарение на успешното съчетание от простота на усвояване и лекота за работа с продукта.
Техтран е семейство от съвременни CAM системи с унифициран интерфейс и единен подход за решаване на проблемите на технологичното проектиране. Техтран поддържа приложения за разкрой и програмиране на листов материал, листово щамповане, мониторинг на управляващите програми, фрезоване, струговане, стругоферзоване, ерозийна обработка и др.
CIMCO Edit 6 включва графична симулация на 3-, 4-, 5-осно фрезоване и 2-осно струговане, която дава възможност за визуализация на солиди (само фрезови) и проверка за колизия.
С повече от 30-годишен опит и докaзани качества в повече от 70 страни, Micro100 е един от най-големите производители на карбидни инструменти в САЩ.

QuoteCAM е лесноусвоима програма с изчистен дизайн, която дава възможност за изчисляване на реалните разходи, които трябва да бъдат направени в един производствен процес.

инж. Иван Вълков, управител на Рапид Прогрес


Новата версия на софтуерната платформа Eplan 2.2

Фирма Ритбул е оторизирана като официален представител и вносител за българския пазар за продуктите на немската компания Eplan Software and Service от 2003 година. Най-новият ни софтуерен продукт е Eplan 2.2 - новата версия на софтуерната платформа, достъпна на нашия пазар от началото на октомври т. г. С нея потребителите могат да се възползват от новите функции като Smart connection, възможност за скалиране на наличните символни библиотеки, нововъведения в управлението на базата данни, както и функционалностите на новите модули FieldSys и Pro Panel Cooper.
Голяма част от потребителите на платформата познават и използват функцията Smart connection, с помощта на която лесно можем да преаранжираме схематичната страница, а вече като допълнение функцията дава свободата на автоматичното разполагане на необходимите interruption points при прехвърляне на устройства от една страница на друга, които са част от предварително изградена схематика. Чрез новата функция Assign function template потребителите могат да създават бързо и лесно нови устройства в своята база данни чрез използването на графичен макрос, който бива предварително изчертан или свален от Интернет. Допълнителният модул FieldSys се грижи за автоматичното изчисление на дължината на използваните кабели и проводници в потребителския проект, използвайки специализиран тип страница и символни библиотеки, които са налични в базата данни на програмата. Модулът предоставя възможност за задаване на вертикални отклонения, закръгления, глобален резерв, както и сепариране на кабелните трасета. Pro Panel Cooper е новата добавка към стандартния модул Pro Panel, с помощта на който се извършва 3D асемблиране на електрическите табла от проекта. С новата функция потребителят може да създава и обработва свои шинни системи директно в 3D режим.

Потребителите на програмата ще имат възможността да се възползват и насладят на функциите на новия модул на Eplan Harness proD, с помощта на който ще могат да дефинират и извършват анализи на кабелни снопове както в 2D, така и в 3D режим. В момента колегите от Eplan работят по имплементирането на модула към платформата, а самото разпространение се очаква да стане в началото на следващата година.

инж. Веселин Нанев, продуктов мениджър Eplan-Harting-Westermo в Ритбул


Софтуерни решения от Dassault Systemes

Хайкад Инфотех е официален представител за България на френския софтуерен концерн Dassault Systemes от 2008 г. Компанията притежава правата за разпространение на CAD/CAM/CAE решението от висок клас CATIA, PDM/PLM решението за управление на данни ENOVIA и специализираното решение за визуализация на виртуални продукти 3DVIA. От 2009 година е официален разпространител на специализирания софтуер за термофлуидни симулации FloEFD на американската компания Mentor Graphics.

В момента Dassault Systemes е лидер в световен мащаб в разработката и внедряването на CAD/CAM/CAE/PLM решения за различен тип индустриални условия. Софтуерните разработки се отличават със съчетание на най-иновативните и високотехнологични възможности, които са разработвани някога за индустриални приложения. Компанията реинвестира голяма част от печалбата си в развитие на нови модули и приложения. Днес Dassault Systemes притежава целия инструментариум, за да покрие жизнения цикъл на изделието, използвайки минимален брой различни софтуерни пакети и приложения. Целта е потребителят да бъде улеснен с използването на изцяло интегрирани решения, за да може да работи бързо и качествено паралелно в CAD/CAM/CAE системите, обменяйки непрекъснато информация в единна база данни, като по този начин позволява проследяването на всякакъв тип информация, която се създава в процеса на реализиране на продукта.

Към този момент потребителите в световен мащаб имат възможност да се докоснат до най-иновативните технологии, използвани някога. Тенденцията на развитие на софтуерните решения на Dassault Systemes е определена от визията на компанията за бъдещето. Предвижда се все по-сериозно навлизане на виртуалните технологии в индустриални условия не само за проектиране, но и за реалистична виртуална визуализация. Друга основна тенденция е постигане на по-интерактивно представяне на проектите с цел максимално доближаване на виртуалния продукт до реалните експолоатационни условия.

маг. инж. Албена Сергисова, мениджър бизнес развитие в Хайкад Инфотех


Решения за проектиране от М КАД

Фирма М КАД e официален представител на Autodesk за България повече от една година. Фирмата е концентрирана основно в машинната индустрия, на която можем да предложим софтуерни решения за почти всички нейни подразделения. Портфолиото от продукти, които представяме, е доста обширно и обхваща, както чисто моделиране и проектиране, така и различни типове анализи, които са неизменна част от всекидневната работа на инженера. На клиентите си предлагаме освен самите продукти, така и специализирано обучение, софтуерна поддръжка и помощ при решаването на специфични инженерни задачи. М КАД е първата и единствена фирма, която притежава видеоканал само на български език с уроци за AutoCAD и Inventor. Всички те са напълно безплатни и достъпни в сайта за международен видеобмен YouTube. Всяка седмица се добавят нови уроци, като всички те са провокирани от самите клиенти и по-точно от инженерните предизвикателства, с които са се срещнали.
Най-новите технологични възможности, които вече се предлагат на пазара са концентрирани в т.нар. „облачни“  технологии и пълноценното им използване. Autodesk предлага няколко нови продукти, като най-интересна е серията Autodesk Simulation. Тя е съставена от три продукта –Mechanical, Multiphysics и CFD. Autodesk Simulation Mechanical предлага възможности за контактен анализ, различни типове якостни анализи и част от термичния анализ. Multiphysics добавя към възможностите на Mechanical още пълен термичен анализ, изследване на флуидни потоци и още няколко специфични функционалности. CFD варианта съдържа в себе си само инструменти за термичен и флуиден анализ, както и възможности за валидиране на модела и генериране на множество варианти базирани на оригиналания. Всички тези продукти използват доста на брой изчисления и една компютърна конфигурация, колкото и добра да е тя, ще се затрудни много. Тук се намесват „облачните“ технологии вградени изцяло в Autodesk продуктите от последните две версии. Най-просто казано, първо се създава модела и се въвеждат съответните параметри, в зависимост от желания анализ. След това модела заедно с параметрите се качва в уеб портала – Autodesk 360. Autodesk притежават огромна мрежа от изчислителни машини, с които в рамките на минути пресмятат проекта. Единственото, което трябва да направи потребителя след това е да си свали готовите резултати и да ги анализира. Към тези възможности на уеб портала, всеки потребител има и свободно пространство, в което може да запазва всякакви типове файлове. След това може да даде свободен или ограничен достъп на други потребители и по този начин да обменят данни, без да има нужда реално да си изпращат огромни файлове или email-и.
Тенденцията в развитието на софтуерните решения на Autodesk, освен към увеличаването на възможностите, е насочено и към предоставянето на множество уеб приложения за най-различни инженерни задачи. Целта е всеки един клиент не само да има достъп до „облачните“ технологии, а и да се възползва максимално от тях.

Тодор Плачков, технически мениджър, М КАД

     
Източник: Инженеринг ревю; снимка: caddit.net

Ключови думи: CAD   CAM   CAE   PLM   софтуерни   решения   инженерно проектиране   BMG   ДАВИД Холдинг   ДиТра   ЕСРИ България   ИКюИ България   КАД Пойнт   Каниско   Проектсофт   Рапид Прогрес   Ритбул   Хайкад Инфотех  

Област: Преглед на пазара  

Hurco
SpaceCAD
IEC MachTech

Подобни статии

hofmann
РАИС
Galika
Rosler

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ МАШИНОСТРОЕНЕТО
на специализирания портал MachineBuilding-Bulgaria.com
БЕЗПЛАТНО, професионално, всяка седмица на вашия мейл!


CADPoint
Атлас Техник

Последно от Преглед на пазара

IEC MachTech
IndustryInfo

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

  Продуктови офертиФирмена публикацияБизнесВидео на седмицатаПредстоящоТехнологииОбществени поръчки/ТърговеОбучения/СеминариПроектиИнвестицииРеализацииОбяви за работаСъбитията
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...